profil spolecnosti spolecenska odpovednost nase certifikaty chranena dilna kariera chovame se ekologicky

Naše certifikáty

Osvědčení č. O-39-00522-10 (CZ)
Osvědčení č. O-39-00523-10 (CZ)
Osvědčení č. O-39-00522-10 (ENG)
Osvědčení č. O-39-00523-10 (ENG)
Čestné prohlášení zaměstnavatele o zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob
Osvědčení o zápisu ochranné známky